Go
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 ..:: Δελτία Τύπου * Δ.Τ.  ECTAA: Απαιτείται επειγόντως ενιαία στρατηγι ::.. Login
Προ-΄Ωθηση
Travelife
CSRTour

Useful telephone number in Europe: 112
Call 112 anywhere in Europe for emergency services requiring an ambulance, fire brigade or police

Emergency number

More information: European Commission website


Δ.Τ.  ECTAA: Απαιτείται επειγόντως ενιαία στρατηγική και συντονισμός μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. στην εφαρμογή των ταξιδιωτικών περιορισμών
 


Ο ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων) είναι μέλος της ECTAA και, ως εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, κοινοποιεί το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.


Ενόψει της εορταστικής περιόδου που πλησιάζει, μια ευρεία ομάδα βασικών φορέων του Τουρισμού, μεταξύ των οποίων και η ECTAA, προτρέπουν και πάλι τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να συντονιστούν καλύτερα και να ευθυγραμμίσουν τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουν, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη μετακινήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2021.  Αρκετές χώρες ξεκινούν να επιβάλουν και πάλι περιορισμούς στις μετακινήσεις πολιτών.  Όμως, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), έχει δηλώσει ότι, υπό τις παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί είναι αναποτελεσματικοί όσον αφορά τη μείωση της μεταδοτικότητας του ιού, των νοσηλειών και των θανάτων.  Λαμβάνοντας υπόψη πως στην Ε.Ε., ο ενήλικος πληθυσμός είναι εμβολιασμένος σήμερα σε ποσοστό 76,6%  και ότι το ποσοστό μεταδοτικότητας στον κοινωνικό ιστό είναι ήδη υψηλό στα περισσότερα κράτη-μέλη, η επιβολή μέτρων που εστιάζουν στον περιορισμό των διασυνοριακών μετακινήσεων είναι βέβαιο ότι δεν θα προσφέρει κανένα όφελος στη δημόσια υγεία ενώ ταυτόχρονα θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία σε τοπικό επίπεδο και την ήδη επιβαρυμένη τουριστική βιομηχανία.

Συγκεκριμένοι φορείς του Τουρισμού εξέδωσαν σήμερα μία ανακοίνωση, δήλωση με την οποία επισημαίνουν για μία ακόμη φορά την ανάγκη για υιοθέτηση κοινών πρακτικών εντός της Ε.Ε. με βάση τα εξής:

- Μετακίνηση προς μία προσέγγιση με βάση τον ατομικό κίνδυνο αντί για την προσέγηγιση σε επίπεδο χωρών

- Υιοθέτηση μιας κοινής πολιτικής όσον αφορά την καταλληλόλητα των εμβολίων, αλλά και τους προτεινόμενους χρόνους των αναμνηστικών δόσεων που επεκτείνουν τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού.

- Επικαιροποίηση και ευθυγράμμιση των ταξιδιωτικών απαιτήσεων και περιορισμών, ειδικά όσον αφορά τους αναγνωρισμένους τύπους εμβολίων, τη διάρκεια ισχύος των τεστ και των πιστοποιητικών εμβολιασμού, την αποδοχή των τεστ αντιγόνου κλπ.

Ο Πρόεδρος της ECTAA, Pawel Niewiadomski δήλωσε:  "Σύμφωνα με το ECDC, η αποτροπή των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων από τα ταξίδια δεν έχει κανένα αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.  Κάνουμε έκκληση στους αρμόδιους να υιοθετήσουν μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ταξιδιωτικών περιορισμών και πρωτοκόλλων δημόσιας υγείας που να βασίζεται σε ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά το όφελος αλλά και σε αρχές αναλογικότητας"

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της δήλωσης

 

..................

Για την  ECTAA

Η ECTAA εκπροσωπεί περίπου 70.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών στην Ευρώπη, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και πωλούν υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, αναψυχής και άλλες, καθώς και συνδυασμένα προϊόντα, σε πελάτες αναψυχής και επαγγελματίες.

 

 

 

 

   

All rights reserved © 2010 Hatta is not responsible for content on external Web sites.     Όροι χρήσης

WEB DESIGN & development by pureblack