Go
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 ..:: Εισερχόμενος Τουρισμός * Μουσεία & Αρχαιολογικοί Χώροι * Γενικές Πληροφορίες - Ρυθμίσεις * Ακρόπολη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων για Groups ::.. Login
Προ-΄Ωθηση
Travelife
CSRTour

Useful telephone number in Europe: 112
Call 112 anywhere in Europe for emergency services requiring an ambulance, fire brigade or police

Emergency number

More information: European Commission website


Διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων για Groups στην Ακρόπολη Αθηνών
 

Last update: 14/05/2018

Έκδοση Ομαδικών Εισιτηρίων στην Ακρόπολη

Μετά από αίτημα της FEDHATTA υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο έκδοσης των ομαδικών εισιτηρίων για τον Αρχ. χώρο της Ακρόπολης Αθηνών. 

Σημειώνεται ότι από 20 Μαΐου θα σταματήσει η έκδοση εισιτηρίων από το υπάρχον σύστημα και θα ξεκινήσει η πώληση παλαιών τύπου (μπλοκ), λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (εγκατάσταση tourniquet) στον αρχ. χώρο της Ακρόπολης.

Τα παλαιά εισιτήρια θα διατίθενται μέχρι την έναρξη του e-ticketing.

Επισημαίνεται επίσης ότι η παραγγελία, η πληρωμή και η παραλαβή των εισιτηρίων θα εξακολουθήσει να γίνεται όπως σήμερα, μέχρι την εφαρμογή του e-ticketing.

Πατήστε εδώ για να δείτε το αναλυτικό έγγραφο του ΤΑΠΑ

Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Τσιλίδης συμμετείχε σε ενημερωτική συνάντηση του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Στρατή με την Πρόεδρο του ΤΑΠ κα. Χατζηπέτρου και την κα. Χονδροματίδου, Αντιπρόεδρο του ΕΟΤ, σχετικά με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου, θέτοντας όλες τις πρακτικές παραμέτρους και εξετάζοντας λύσεις για να αποτραπούν λειτουργικά προβλήματα και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εν μέσω της τουριστικής περιόδου.
Η συνεργασία με το ΤΑΠ και το Υπ. Πολιτισμού είναι σε εξέλιξη και μόλις έχουμε οδηγίες και νεώτερα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι η αγορά των εισιτηρίων θα γίνεται μέσω διαδικτυακής πύλης του ΤΑΠ.  Τα τουριστικά γραφεία, ως «Β2Β συνεργάτες» θα εγγραφούν στην πλατφόρμα και μέσω αυτής θα μπορούν να αγοράζουν τα εισιτήρια που επιθυμούν και στη συνέχεια να τα εκτυπώνουν. Τέλος, τα τουριστικά γραφεία θα μπορούν να κάνουν προαγορά εισιτηρίων που θα έχουν ισχύ 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης-πληρωμής.

********* 

Last update: 19/12/2016

Σύμφωνα με την από 16/12/2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, από τις 9/12/16 στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Ακρόπολης που βρίσκεται στην οδό Ροβέρτου Γκάλι 37 μπορείτε να προμηθεύεστε εισιτήρια για τον Αρχαιολογικό Χώρο και με μετρητά.

Από τις 19/12/16 τα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης (Κεντρική Είσοδος και Νότια Κλιτύς) θα εκδίδουν μόνον μεμονωμένα εισιτήρια επισκεπτών και δεν θα κάνουν αποδεκτά ως τρόπο πληρωμής αποδεικτικά κατάθεσης σε τράπεζα.

*********

update: 20/10/2016.

Ακρόπολη Αθηνών: Αδιάθετα εισιτήρια

Σε συνέχεια ερωτήματος μας στο ΤΑΠ, σας ενημερώνουμε ότι τα εισιτήρια που εκδοθήκαν και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως και την ημερομηνία λήξης ισχύος τους (60 ημέρες από την ημερομηνία εκτύπωσης) θα παραδίδονται στο Εκδοτήριο Εισιτηρίων Ομάδων Επισκεπτών με Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη – με γνήσιο υπογραφής) ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, θα ελέγχονται από την εταιρεία που υποστηρίζει την λειτουργία του συστήματος και εφόσον διαπιστωθεί η μη χρήση τους θα πιστώνεται το αντίστοιχο ποσό στην καρτέλα λογαριασμού του κάθε πελάτη για μελλοντική χρήση.

*********

09/09/2016.

Επιλύονται τα προβλήματα της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων
Groups στην Ακρόπολη

Σε συνέχεια των έντονων προσπαθειών της FEDHATTA για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την νέα διαδικασία της αγοράς των εισιτηρίων των οργανωμένων ομάδων τουριστών για την Ακρόπολη Αθηνών είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε εκτενή συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού στην οποία συζητήσαμε όλα τα θέματα / προβλήματα που προκύπτουν από τη νέα διαδικασία.
Το ΤΑΠ και το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης όλων των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας δίνοντας ουσιαστικά λύση σε πολλά από τα προβλήματα.

Συγκεκριμένα:

• Όσον αφορά στα μειωμένα και τα δωρεάν εισιτήρια, θα καταργηθεί η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών και η υποχρέωση αποστολής ονομαστικής λίστας των μειωμένων/δωρεάν εισιτηρίων και θα δίνεται η δυνατότητα προαγοράς όσων εισιτηρίων κρίνει σκόπιμο το γραφείο. Ο δε έλεγχος των δικαιολογητικών του τουρίστα θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εισόδου στο χώρο.

• Για την εύρυθμη λειτουργία συστήνεται η παραγγελία των εισιτηρίων πριν την επίσκεψη, όμως θα δοθεί η δυνατότητα η φόρμα παραγγελίας να συμπληρώνεται και επιτόπου, γεγονός που επιτρέπει την αγορά εισιτηρίων on the spot.

• Το εκδοτήριο θα λειτουργεί έως 1 ώρα πριν το κλείσιμο του χώρου.

• Στα στοιχεία της παραγγελίας θα αναγράφεται μόνο η ημερομηνία παραλαβής των εισιτηρίων, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εκ των προτέρων άλλα στοιχεία

• Τέλος, θα υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων με μετρητά, στο νέο εκδοτήριο. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, τα τουριστικά γραφεία θα μπορούν να αγοράζουν με μετρητά εισιτήρια από τα εκδοτήρια της Κεντρικής Εισόδου της Ακρόπολης και της Νότιας Κλιτύος, επομένως θα παραταθεί η παράλληλη λειτουργία των σημείων αγοράς εισιτηρίων.

Δείτε σχετική σημερινή απόφαση του ΤΑΠ για την παράταση της παράλληλης λειτουργίας, μετά τις κοινές μας συζητήσεις.

Είμαστε σε αναμονή έκδοσης νέας οδηγίας για την οποία θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

*********

30/08/2016.
Διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων Groups στην Ακρόπολη Αθηνών Παράταση εώς 12/09/16

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των έντονων διαμαρτυριών της Ομοσπονδίας FEDHATTA, από 01/09/2016 εώς 12/09/2016, θα λειτουργούν παράλληλα και το εκδοτήριο της οδού Ροβέρτου Γκάλι 37 και Γαριβάλδι και τα εκδοτήρια της Κεντρικής Εισόδου και της Νότιας Κλιτύος.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει την προσπάθεια για την άρση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη νέα διαδικασία και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

Για να δείτε το νέο έγγραφο του ΤΑΠ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

*********

29/08/2016.
Σας ενημερώνουμε ότι αλλάζει από 01/09/2016 η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων για Οργανωμένες Ομάδες Τουριστών στην Ακρόπολη Αθηνών, σύμφωνα με νέο έγγραφο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ).

Σύμφωνα με το έγγραφο, όλες οι οργανωμένες ομάδες τουριστών από 2 άτομα και άνω, που συνοδεύονται από ξεναγό θα πρέπει να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους αποκλειστικά από το νέο «Εκδοτήριο Εισιτηρίων Ομάδων Επισκεπτών Ακρόπολης Αθηνών», το οποίο βρίσκεται στην οδό Ροβέρτου Γκάλι 37 και Γαριβάλδι.

Τα εισιτήρια που θα εκδίδονται από το εκδοτήριο θα φέρουν barcode,το οποίο θα «σαρώνεται» κατά τη διάρκεια της εισόδου στην Ακρόπολη.

Η νέα διαδικασία προβλέπει:
- Παραγγελία εισιτηρίων τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επίσκεψη του group και τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες όταν πρόκειται για group άνω των 51 ατόμων, με συγκεκριμένη «ενεργή» φόρμα παραγγελίας που μπορείτε να βρείτε στο site του ΤΑΠ
http://www.tap.gr/tapadb/files/anakoinoseis/forma.pdf
- Πληρωμή είτε μέσω web banking είτε μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας κατά την παραλαβή των εισιτηρίων
Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια θα έχουν ισχύ 2 μήνες και σε περίπτωση μη χρήσης τους θα υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης (με παράταση ισχύος), γεγονός που ουσιαστικά επιτρέπει την προαγορά εισιτηρίων.

Η Ομοσπονδία FedHATTA έχει ήδη αποστείλει επιστολή επισημαίνοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα διαδικασία και ζητώντας διευκρινήσεις για τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν, όπως η υποχρέωση παραγγελίας 24 ώρες και 3 ημέρες πριν την επίσκεψη, τα στοιχεία παραγγελίας που ζητούνται, η προμήθεια των μειωμένων/ δωρεάν εισιτηρίων (ιδιαίτερα για groups άνω των 51 ατόμων), τη μη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων με μετρητά, το ωράριο λειτουργίας του εκδοτηρίου κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο του ΤΑΠ

 

 

 

 

 

   

All rights reserved © 2010 Hatta is not responsible for content on external Web sites.     Όροι χρήσης

WEB DESIGN & development by pureblack

Android cihazlariniz icin apk uygulamalar indir yapabileceginiz site sizleri beklemektedir. apk oyun indir
En guzel bayanlar ile seks sohbet numara adreslerini hemen arayarak eglenin. Eger o adresteki bayanlari begenmez iseniz sex hatti sitesini kontrol edebilirsiniz sohbet hatları
Hd ve donmadan mobil porno izlemek isterseniz hemen sitemize bekliyoruz.